อัศนี

เกี่ยวกับ

This Page also available in English / 此頁面也有中文

อัศนี เปลี่ยนพันธ์


...

ประสบการณ์


การศึกษา


ภาษา

 • ภาษาไทย - เจ้าของภาษา
 • ภาษาอังกฤษ (English) - Working Proficiency
 • ภาษาจีน (中文) - Basic Conversation

อุตสาหกรรม

 • เกษตรกรรม
 • ร้านอาหาร
 • ขายปลีก
 • ประกันภัย

ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี

 • RPA (UI Path)
 • SQL
 • NOSQL
 • SQL Query
 • HTML5
 • CSS
 • PHP
 • Python
 • Go Lang
 • C#
 • NodeJS
 • WebService (API)
 • Git
 • Javascript
 • Linux
 • Bash Script
 • Internet-of-Thing
 • Google Cloud Platform
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure

สกู๊ฟ บทความ และงานตีพิมพ์


ใบรับรองและการอบรม


ประสบการณ์ด้านงานอาสาสมัคร


โปรเจคที่ผ่านมา

 • RPA (Robotic Process Automation) สำหรับโปรแกรมหมอหมู 2000
 • การติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการ Automation (IoT)
 • ให้คำปรึกษาและ DX สำหรับฟาร์มสุกร (ปรับทั้งระบบ)
 • ให้คำปรึกษาและ DX สำหรับร้านอาหาร (ปรับส่วนรับรายการและห้องครัว)
 • ให้คำปรึกษาและ DX สำหรับร้านขายเนื้อสัตว์ (ปรับส่วนการเงินและการไหลของเอกสาร)
 • ให้คำปรึกษาและ DX สำหรับร้านค้าปลีก (ปรับส่วนการคงคลังและคิดเงิน)
 • การ Implement Google Workspace สำหรับโรงเรียน (Google Workspace for Education)
 • ระบบ E-Learning สำหรับโรงเรียน
 • ระบบจำหน่ายและขายสินค้าด้วยคูปองอิเล็กทรอนิคส์
 • ระบบช่วยลงทะเบียนและระบบจัดการเลือกตั้ง
 • ระบบช่วยจัดการอาสาสมัคร
 • ระบบจัดการโครงการงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • และ อื่น ๆ

ติดต่อ

E-mail: [email protected]

หรืออ่านได้จากหน้าการติดต่อ


©2024 - Asanee Plienpun

| sitemap: html,xml