เกี่ยวกับอัศนี

This post is also available in: English (อังกฤษ)

อัศนี เปลี่ยนพันธ์
ASANEE PLIENPUN

 

ใครอ่ะ

เป็นลูกชายคนโตของน้องอีกสองคน มีชื่อเล่นว่ากาย ซึ่งจะเรียกกายหรืออัศนีก็ได้ทั้งนั้นเรียกมาก็หันหมด ตอนนี้อายุยังไม่ถึง 30 ในสมัยเรียนเป็นนักเรียนที่ชอบทำกิจกรรม (มาก) เลยได้ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างเลยได้ประสบการณ์ดีๆมาเยอะมากในช่วงเรียน รูปภาพที่เห็นอยู่เป็นรูปภาพสมัยน่าจะปีสอง

การศึกษา

ตอนนั้นระดับการศึกษาสูงสุดของอัศนีคือ ป.โท (สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต) เคยเรียนอยู่ในระดับมัธยมที่โรงเรียนสิงห์บุรี และต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แล้วพอเข้าเรียนจบเลยไปสอบเข้าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่สงสัยจะสนุกกิจกรรมมากไปหน่อยเลยไปเรียนจบซะที่ ม.รังสิต ถ้าอยากได้ตารางการศึกษาแบบเต็มดูได้ด้านล่างเลย

 

 

ปี ระดับ สถาบัน สาขา  
2018 ป.โท มหาลัยวิทยาลัยรังสิต สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสื่อสังคม)
 
2014 ป.ตรี มหาลัยวิทยาลัยรังสิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
* ป.ตรี มหาลัยวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต
(การบริหารรัฐกิจ)
กำลังศึกษา
* ป.ตรี มหาลัยวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บัญชีบัณฑิต กำลังศึกษา
* ป.ตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นิติศาสตร์บัณฑิต กำลังศึกษา

กิจกรรม

 • 2008-2009 สมาชิกชมรมโพโต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2009-2010 ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2009-2012 สมาชิกชมรมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2010-2012 ประธานชมรมวิทยุ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตีพิมพ์ , งานวิจัย และ วิทยานิพนธ์

  • 2010 บทความปิดเทอมแล้วมาหาเงินกัน ผู้จัดการออนไลน์
  • 2011 ระบบจัดส่งและจัดเก็บหนังสือเสียงผ่านทางระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาตราฐานเสียงเดซี่ (CloudDaisy) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2012 การพัฒนาต่อยอดบ้านอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ราสเบอร์รี่พาย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2018 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันอาลีเอ็กซ์เพสของประชาชนประเทศไทย
   มหาวิทยาลัยรังสิต

งานตีพิมพ์บางอย่างอาจไม่ได้โชว์เพราะไม่ได้รับการยินยอมจากนายจ้างหรือสัญญาระบุไว้

AWARD , CERTIFICATE AND TRAINING

 • 2013 Information Technology Professional Examination (Information Technology Passport Examination)
 • 2014 Android Developer Camp (by GDG)
 • 2015 การสัมนาเชิงปฎิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2015 การปฎิบัติการทางเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร
 • 2012 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยรังสิต (อันดับสอง)

ประสบการณ์ทำงาน (WORK EXPERIENCE)

 • RedRanks* (ฝึกงานในหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และโปรแกรมเมอร์) ช่วงปี 2010
 • หนังสือพิมพ์ประชานิวส์ (บรรณาธิการ) 2012-ปัจจุบัน
 • สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (นักข่าวอิสระ) 2018-ปัจจุบัน
 • รุ่งอรุณฟาร์ม (ผู้จัดการฟาร์ม) 2015-ปัจจุบัน
 • โรงเรียนพระกุมารเยซูสิงห์บุรี (ครูระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา) 2016-ปัจจุบัน

งานบางอย่างอาจไม่ได้โชว์เพราะไม่ได้รับการยินยอมจากนายจ้างหรือสัญญาระบุไว้

ใบอนุญาตต่างๆ (LICENSE)

 • วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (Amateur radio license) as E24MUE since 2014
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (Private Automobile driving license) since 2012
 • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Private Motorcycle driving license) since 2012
 • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Teaching Permit without the License) 2016-2018
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (Thai Life insurance broker license) since 2017
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าวินาศภัย (Thai non-Life insurance broker license) since 2017