Loading...

About ASANEE
เกี่ยวกับอัศนี


ASANEE PLIENPUN (อัศนี เปลี่ยนพันธ์)

เป็นลูกชายคนโตของน้องอีกสองคน มีชื่อเล่นว่ากาย ซึ่งจะเรียกกายหรืออัศนีก็ได้ทั้งนั้นเรียกมาก็หันหมด ตอนนี้อายุ 28 ปี, 2 เดือน กับอีก 29 วัน เป็นนักเรียนที่ชอบทำกิจกรรม (มาก) ในสมัยเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างเลยได้ประสบการณ์ดีๆมาเยอะมากในช่วงเรียน รูปภาพที่เห็นอยู่เป็นรูปภาพสมัยน่าจะปีสอง ในประวัติเขาก็เลือกรูปที่ดูดีสุดในชีวิตใช่ไหมล่ะ นั่นแหละ รูปจริงๆไปดูได้จาก Youtube หรือ Facebook ก็ได้ ข้อมูลการติดต่อดูได้ที่เมนู Contact ด้านซ้ายมือเลย

ยังไม่หางานใหม่ตอนนี้คร้าบ ช่วงนี้ไม่รับงานฟรีแลนส์นะ


การศึกษา (Education)

 • (กำลังศึกษา) Master of Information Science (Social Media Technology) (expect to graduate in 2018)
  สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  Rangsit University
 • Bachelor of Science (Information Technology) (2014)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  Rangsit University

กิจกรรม (Activity)

 • 2008-2009 สมาชิกชมรมโพโต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Member of Photo Club of Thammasat University)
 • 2009-2010 ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Chairman of Radio Broadcasting Club of Thammasat University)
 • 2009-2012 สมาชิกชมรมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Member of Cheer Club of Thammasat University)
 • 2010-2012 ประธานชมรมวิทยุ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Chairman of Radio and Television Broadcasting Club of Thammasat University)

การตีพิมพ์ (Publication) งานวิจัย (Research) และ วิทยานิพนธ์ (Thesis)

 • 2010 บทความปิดเทอมแล้วมาหาเงินกัน ผู้จัดการออนไลน์
  (This summer! Let's make money online on Manager Online)
 • 2011 ระบบจัดส่งและจัดเก็บหนังสือเสียงผ่านทางระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาตราฐานเสียงเดซี่ (CloudDaisy) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Thammasat Universit)
 • 2012 การพัฒนาต่อยอดบ้านอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ราสเบอร์รี่พาย มหาวิทยาลัยรังสิต
  (Development of Smart home via RaspberryPI, Rangsit University)
 • Some publication can not be shown under Non-disclosure agreement (NDA)

รางวัล (Award) หรือ การประกวด (Competition)

 • 2012 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยรังสิต (อันดับสอง)

Certificate and Training

 • 2013 Information Technology Professional Examination (Information Technology Passport Examination)
 • 2014 Android Developer Camp (by GDG)
 • 2015 การสัมนาเชิงปฎิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2015 การปฎิบัติการทางเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)

 • RedRanks* (Apprentice as SEO,Programmer) 2010 - 3 months
 • Pachanews Newspaper (Editor) 2012-2018 (6 years)
 • Matichon Newspaper (Stringer - journalism) 2014-2018 (4 years)
 • Television Channel 3 (Stringer - journalism) 2014-2018 (4 years)
 • Television MCOT (Stringer - journalism) 2018-2018 (0 years)
 • Rungaroon Farm (Manager) 2015-2018 (3 years)
 • Pakuman Jesuss School Singburi (Teacher) 2016-2018 (2 years)
 • Some work experiences can not be shown under Non-disclosure agreement (NDA)

  ใบอนุญาตต่างๆ (License)

 • วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (Amateur radio license) as E24MUE since 2014
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (Private Automobile driving license) since 2012
 • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Private Motorcycle driving license) since 2012
 • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Teaching Permit without the License) 2016-2018
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (Thai Life insurance broker license) since 2017
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าวินาศภัย (Thai non-Life insurance broker license) since 2017